Member Policy

Quyền lợi làm ĐẬM ĐỒNG ĐỘI như thế nào?

- Các bạn đang sở hữu sản phẩm ĐẬM đều được tích lũy số điểm từ 2019. Mỗi 10.000đ tương ứng với 1 điểm.

- Khi mua hàng, bạn chỉ cần cung cấp số điện thoại thì sẽ được tích lũy điểm. Số điện thoại của bạn chính là thẻ thành viên ĐẬM ĐỒNG ĐỘI nha.

- Được ưu tiên nhận thông tin các chương trình của ĐẬM, đặc biệt là các chương trình bí mật.

- Được áp dụng cho cả hai hình thức mua hàng trực tiếp và online (thông qua website - xem "Hướng dẫn áp dụng Member")

- Được cộng dồn với các chương trình khuyến mãi tại thời điểm đó.

Thành viên

KHỞI ĐỘNG

ĐI BỘ

KHÁM PHÁ

Điểm tích lũy

< 200 Điểm

200 - 500 điểm

> 500 Điểm

Ưu đãi

Giảm 10% tháng sinh nhật.

Giảm 10% tất cả hoá đơn, 15% tháng sinh nhật.

Giảm 15% tất cả hoá đơn, 20% tháng sinh nhật.

 Lưu ý: 

- ĐẬM có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào

- Bạn cập nhật đầy đủ thông tin để có thể hưởng đầy đủ quyền lợi nhé.