Hướng dẫn code sinh nhật

Áp dụng tại website.

B1: Bán tiến hành mua hàng.

B2: Đến bước thanh toán, bạn nhập CODE ĐẬM gửi tại ô "Mã giảm giá" và chọn Sử Dụng

B3: Chọn "Thanh toán" và tiến hành thanh toán.

Xin cảm ơn và chúc bạn sinh nhật đáng nhớ cùng ĐẬM!