Hướng dẫn áp dụng MEMBER

Áp dụng tại website.

B1: Bạn tiến hành mua hàng như bình thường.

B2: Đến phần thêm vào giỏ hàng, bạn bổ sung nội dung: MEMBER ĐẬM vào ô ghi chú.

B3: TIến hành thanh toán bình thường (giá tiền lúc này chưa thay đổi)

B4: ĐẬM sẽ lên lại đơn hàng, giá trị đơn hàng sẽ được cập nhật qua mail.

B5: Khi đơn hàng giao thành công, bạn sẽ nhận được thông báo số điểm tích lũy sau đó.

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng ĐẬM nha!