Giới thiệu

 

 

Thương hiệu ĐẬM BNS? 

ĐẬM BNS là một thương hiệu thời trang thành lập từ 2017 tại Sài Gòn - vùng đất của sự giao thoa văn hóa. Cổ vũ cho tinh thần tự do khám phá, ĐẬM BNS tập trung cho ra mắt những sản phẩm chất lượng, tiện lợi. Đáp ứng nhu cầu "nay đây mai đó" của các bạn trẻ ưa xê dịch.