Giới thiệu

 

 

Đậm là gì? 

Đậm là một thương hiệu balo túi được thiết kế tại Sài Gòn từ năm 2017 - vùng đất của sự giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ văn hoá chu du khám phá. Đậm luôn cố gắng cho ra mắt những sản phẩm chất lượng, cùng bạn lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ.