Cross Body

-10%
Ver 2.0
 Chút Light 2021  Chút Light 2021

Chút Light 2021

405,000₫ 450,000₫

-10%
Summer 2021
 Tiểu Light 2021  Tiểu Light 2021

Tiểu Light 2021

445,500₫ 495,000₫

-10%
Exclusive
 XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021  XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021

XÁCH Light - ĐẬM RỒ 2021

531,000₫ 590,000₫

-10%
Summer 2021
 Xách Light 2021  Xách Light 2021

Xách Light 2021

405,000₫ 450,000₫

-10%
Ver 2.0
 Xíu Light 2021  Xíu Light 2021

Xíu Light 2021

513,000₫ 570,000₫