ĐẬM x DƯƠNG GIA HIẾU - XÍU ĐẶC BIỆT STOPMOTION

ĐẬM x DƯƠNG GIA HIẾU - XÍU ĐẶC BIỆT STOPMOTION

Khởi nguồn ý tưởng của Xíu Đặc Biệt. Đậm cùng kể câu chuyện với Dương Gia Hiếu. Mời bạn lắng nghe!

Follow Dương Gia Hiếu: https://www.instagram.com/duonggiahieu/

Phần 1: Cơm tấm

Phần 2: Gỏi trộn

Phần 3: Chè sương sáo

 

Bài sau →