Làm sao có thể biết được thông tin về sản phẩm cũng như hướng dẫn chăm sóc túi?

Làm sao có thể biết được thông tin về sản phẩm cũng như hướng dẫn chăm sóc túi?

Bên trong túi của Đậm có một con tem thành phần thể hiện thông tin vật liệu, nguồn gốc xuất xứ và cách bảo quản. Kèm theo mỗi sản phẩm có một bộ tag giấy có thông tin hướng dẫn giặt túi bạn nhé.

← Bài trước