Đậm có nhận sửa chữa, bảo hành túi không?

Đậm có nhận sửa chữa, bảo hành túi không?

Mỗi túi sẽ được nhận chế độ bảo hành một năm các chi tiết: dây kéo, khóa kéo, quai đeo. Sau một năm Đậm vẫn hỗ trợ sữa chữa trong khả năng nha. Bạn có thể xem mục "Chế độ bảo hành" để hiểu chi tiết nhé

← Bài trước Bài sau →